CT Organisatie

strategisch advies en interimmanagement
voor een stralende organisatie met impact

Van droom naar resultaat

Vernieuwende, oorspronkelijke en werkbare oplossingen maken uw organisatie sterker en wendbaarder.

CT Organisatie ondersteunt u door strategisch advies, organisatieontwikkeling en interimmanagement bij organisatievernieuwing. Denk hierbij aan fusie, transitie, bezuinigingen, duurzaamheid, cultuurverandering, stakeholdermanagement.
Daarnaast bieden we mediation bij conflicten binnen en tussen organisaties.

Vanuit onze ervaring op directieniveau weten we hoe belangrijk verbinden is. Verbinding tussen de leiding en haar mensen, tussen de organisatie en de belanghebbenden, en tussen missie en strategie. Een gezamenlijk ideaal of doel -een missie- is een enorme drijvende kracht voor een organisatie.

We werken in verandertrajecten het liefst met een interne groep mensen, Daardoor ontstaat echte verandering en raakt die ook het best verankerd in de organisatie. Onze trajecten variëren in aanpak en werkwijze, maar drie elementen zijn altijd herkenbaar: hoofd èn hart, denken èn doen, ruimte èn structuur.

Onze eigen drijfveer is het om de dromen, passie en ambities van een organisatie te expliciteren tot een authentieke missie, en om de kracht van die missie om te zetten in het verlangde resultaat.

Strategie

 Als leiding bent u eigenlijk "maar" verantwoordelijk voor drie zaken: het realiseren van de missie, voor de continuïteit van de organisatie en voor het faciliteren van de medewerkers.

Zodra de organisatie uit koers raakt, is echter vaak niet meer scherp wat de missie is en is de strategie en uitvoering niet meer doelgericht. De prestaties en/of omzet lopen terug, en leiding en medewerkers zijn meestal uit hun doen. Bovendien is vaak de band met de relaties of klanten verslechterd.
Dan is het tijd de zaken weer op orde te brengen.

Het expliciteren van de missie is daarvoor de start. Waarom bestaat uw organisatie, wat voegt ze toe? Een scherp geformuleerde missie is richtinggevend voor het vormgeven van een logische of natuurlijke organisatiestrategie, herkenbaar voor de binnen-en buitenwereld. Voor de authenticiteit van alles wat u doet. Verbinding tussen de leiding en haar mensen, tussen de organisatie en de belanghebbenden, en tussen missie en strategie. Een gezamenlijk ideaal of doel -een missie- is een enorme drijvende kracht voor een organisatie. Veranderingen worden vruchtbaar als er oog is voor de leiding en medewerkers en voor hun dromen, maar ook voor hun worsteling met wat er op hun schouders rust. Mens- of resultaatgerichtheid gaan voor een succesvol resultaat hand in hand. Het een kan niet zonder het ander.

Een gedeelde missie geeft een sterke binding die er bijna als vanzelf voor kan zorgen dat interne en externe (klant) processen goed op elkaar worden afgestemd. Het verbinden van de missie met de strategie, het verbinden van de organisatie met haar omgeving, en het verbinden van de ontwikkeling van medewerkers met die van de organisatie zorgen voor een stevige basis.

Essentieel is aanpassingsvermogen, met behoud van het eigen karakter. Dan gaat het om innovaties en veranderingen op economisch en technologisch gebied en natuurlijk ook op het gebied van de ontwikkeling van uw mensen. Zij dragen uw organisatie.

De missie/visie, hoofddoelen en strategie vormen een logisch geheel, vloeien op natuurlijke wijze uit elkaar voort. Of dit wel of niet gebeurt, bepaalt vaak het verschil tussen slagen en falen. In een strategische sessie van 2 dagen begeleiden we u bij het formuleren van missie/visie doelen en strategie.

Maar wat als er crisis is? Wat als er grote, externe veranderingen zijn?

We hebben in deze tijd te maken met ingrijpende veranderingen, met name klimaatverandering, nieuw mondiaal machtsverdeling, corona, digitalisering, ondermijning, technologische vernieuwingen.

Het is een grote uitfdaging om in deze tijd uw positie en uw koers te bepalen. Te anticiperen op veranderingen. Maar op welke zaken moet u zich voorbereiden en op welke niet? Is alles even ingrijpend voor uw organisatie? Hoeveel impact heeft een verandering en hoe lang gaat deze duren? Is het tijdelijk, dan kunt u de veranderingen mogelijk relatief eenvoudig overbruggen. Maar duurt het langer, dan wordt jhet overleven. En is de impact heel groot, dan is aanpassing van belang of misschien zelfs transformatie. Het antwoord op deze vragen vergt wellicht een aanpassing van uw visie, en daarmee van de hoofddoelen en strategie.

In een strategische sessie van 2 dagen helpen we u de situatie te analyseren, mogelijkheden te inventariseren en de strategische keuzes te maken.

 

Naast bovenstaande strategische trajecten, bieden we ook hulp bij specifieke, afgebakende organisatieonderwerpen.

Organisatieontwikkeling

Een vitale organisatie met impact

Stilstand is achteruitgang, dat geldt zeker voor organisaties in deze tijd.

Er zijn grote veranderingen waar je als organisatie een antwoord op moet hebben, zoals digitalisering en klimaatverandering en de veranderende balans in de relatie met uw omgeving. Daarbinnen hebt u natuurlijk uw koers, uw strategie om uw missie te realiseren. Wendbaarheid, adaptief vermogen, is essentieel en in sommige gevallen het verschil tussen succes en falen, voortbestaan en verdwijnen.

Om uw missie te realiseren is het van belang uw organisatie te blijven ontwikkelen op en tussen alle niveaus. Samenwerking en verbinding tussen bestuur, leiding en professionals vormen de draagkracht van de organisatie. Samen zaken oplossen en creëren, waarbij de leiding verantwoordelijkheid draagt voor het wat, en de professionals binnen die kaders verantwoordelijk zijn voor het hoe. Maar ook: met begrip voor elkaars verschillen en mogelijkheden.

De leiding bepaalt de missie, visie, doelen en strategie en vraagt daarover feedback van de medewerkers, de medewerkers adviseren de leiding over het hoe. Die dialoog is belangrijk voor de samenhang en doelgerichtheid. Iedereen weet wat het hoofddoel is, iedereen kent de stand van zaken. Samen aan de slag.

Voortdurend plannen en evalueren van de organisatieprocessen, inclusief de ontwikkeling van de “organisatieleden”, een personele P&C cyclus, gekoppeld aan de organisatiecyclus, aandacht voor teamontwikkeling zijn daarnaast voorbeelden van organisatieontwikkeling. Alle processen en acties moeten met elkaar in lijn zijn.

Interim-management

Organisatieontwikkelaars, ook als interim-manager

Algemeen management en verandermanagement
Om diverse redenen heb je als organisatie voor een tijd een extra leider nodig. Voor vervanging tijdens ziekte, in afwachting van definitieve invulling, of om bij een noodzakelijke verandering de organisatie in beweging te brengen vanuit een nieuw perspectief.

We leiden vanuit de missie en doelen van uw organisatie, we verankeren deze in de processen. We doen dat met name door de versteviging van de positie van de leiding en door de medewerkers te faciliteren en te versterken. We wegen de aard van de problematiek, de doelstellingen en wat de situatie eist tegen elkaar af. We zorgen voor structurele bestendinging van de gewenste verandering.

Project- en programmamanagement
Project- of programmamanagement is geschikt voor een vantevoren afgesproken helder doel. Volgens de regels van de kunst (fasering, beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, en beslismomenten) en met aandacht voor het projectteam, de organisatie en de omgeving, sturen we het project of programma aan.

Mediation

WIN-WIN

Mediation geeft u de mogelijkheid samen met de andere partij tot een oplossing te komen over een geschil. Onder begeleiding van de mediator komt u weer in gesprek met elkaar. U kunt uw standpunt vertellen en dat van de ander horen. De zorgen en wensen worden zorgvudig met elkaar afgestemd, zodat u samen naar een oplossing kunt toewerken.
Mediation bespaart tijd,geld en energie. Mediation werkt meestal sneller en is voordeliger dan naar de rechter gaan. En mediation geeft blijvende oplossingen, zodat u ook weer verder kunt met elkaar.

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. In een mediation komt ieders mening aan bod. Mediation is een win-win-situatie voor beide partijen, in plaats van dat de ene partij wint en de andere partij verliest.

Coletta Teuben is MfN registermediator. In Nederland is er één onafhankelijk en erkend non-profit kwaliteitsregister voor mediators: het MfN-register. Het register is erkend door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Over CT

Lees meer over Coletta Teuben en CT Organisatie, de opdrachtgevers, en het kantoor - incidenteel te huur!

Coletta Teuben

Meer weten over CT Organisatie en Coletta Teuben? Lees hier verder

 

Opdrachtgevers

Sinds 2006 heeft CT Organisatie vele mooie opdrachten kunnen realiseren voor profit, non-profit en overheden.

De meeste opdrachten betreffen organisaties die uit koers waren, wilden fuseren of net gefuseerd waren.

Een volledige opdrachtenlijst is opvraagbaar.

Mag ik jullie vergaderruimte af en toe huren? Natuurlijk!

Onze heerlijke vergaderruimte  de "Keuken van Pieter" is af en toe te huur. Heel geschikt voor vergaderingen en workshops. Indien gewenst kunt u de andere ruimtes (Het Kabinet en De Achterkamer) erbij huren. Lees hier verder

Contact

Velden met een * zijn verplicht.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

adres

CT Organisatie
Postbus 13
3600 AA Maarssen

Pieter de Hooghstraat 2
3601 EJ Maarssen

telefoon

Telefoon 0346 590500 Mobiel 0653 257469