CT Organisatie

management, strategie, mediation 
voor een stralende organisatie met impact

Van droom naar resultaat

 

CT Organisatie ondersteunt door advies en interimmanagement bedrijven, overheid en instellingen  bij organisatievernieuwing. Denk hierbij aan fusie, transitie, bezuinigingen, duurzaamheid, cultuurverandering, stakeholdermanagement. Vernieuwende, oorspronkelijke en werkbare oplossingen maken uw organisatie sterker en wendbaarder.

Daarnaast verzorgt CT Organisatie mediation bij conflicten binnen en tussen organisaties.

Vanuit onze ervaring als manager en adviseur op directieniveau weten we hoe belangrijk verbinden is. Verbinding tussen de leiding en haar mensen, tussen de organisatie en de belanghebbenden, en tussen missie en strategie. Een gezamenlijk ideaal of doel -een missie- is een enorme drijvende kracht voor een organisatie.

We werken in verandertrajecten het liefst met een interne groep  mensen, Daardoor ontstaat echte verandering en raakt die ook het best verankerd in de organisatie.

Onze drijfveer is het om de dromen, passie en ambities van een organisatie te expliciteren tot een authentieke missie, en om de kracht van die missie om te zetten in het verlangde resultaat.

 

Organisatiestrategie

De kracht van een authentieke missie

 • CT-scans, korte trajecten met als resultaat een duidelijk geformuleerde missie/visie en strategie en sterkte/zwakte-analyse
 • Uitgebreide strategische trajecten inclusief implementatie

Een gedeelde missie geeft een sterke binding die er bijna als vanzelf voor kan zorgen dat interne en externe (klant) processen goed op elkaar worden afgestemd. Het verbinden van de missie met de strategie, het verbinden van de organisatie met haar omgeving, en het verbinden van de ontwikkeling van medewerkers met die van de organisatie zorgen voor een stevige basis.

Essentieel is aanpassingsvermogen, met behoud van het eigen karakter. Dan gaat het om innovaties en veranderingen op economisch en technologisch gebied en natuurlijk ook op het gebied van de ontwikkeling van uw mensen. Zij dragen uw organisatie.

Als leiding bent u eigenlijk "maar" verantwoordelijk voor drie zaken: het realiseren van de missie, voor de continuïteit van de organisatie en voor het faciliteren van de medewerkers. Zodra de organisatie uit koers raakt, is echter vaak niet meer scherp wat de missie is en is de strategie en uitvoering niet meer doelgericht. De prestaties en/of omzet lopen terug, en leiding en medewerkers zijn meestal uit hun doen. Bovendien is vaak de band met de relaties of klanten verslechterd.

We helpen u met veel plezier bij het vinden en realiseren van uniek bij u passende, werkbare en toekomstbestendige oplossingen voor uw vragen. Bijna alles kan. We vereenvoudigen complexe zaken door deze terug te brengen tot de kern. Dialoog en draagvlak lopen als een rode lijn door onze aanpak.

Het expliciteren van de missie is daarbij heel bepalend voor het vormgeven van een logische of natuurlijke organisatiestrategie, herkenbaar voor de binnen-en buitenwereld. Voor de authenticiteit van alles wat u doet. Verbinding tussen de leiding en haar mensen, tussen de organisatie en de belanghebbenden, en tussen missie en strategie. Een gezamenlijk ideaal of doel -een missie- is een enorme drijvende kracht voor een organisatie. Veranderingen worden vruchtbaar als er oog is voor de leiding en medewerkers en voor hun dromen, maar ook voor hun worsteling met wat er op hun schouders rust. Mens- of resultaatgerichtheid gaan voor een succesvol resultaat hand in hand. Het een kan niet zonder het ander.

Onze trajecten varieren in aanpak en werkwijze, maar drie elementen zijn altijd herkenbaar: hoofd en hart, denken en doen, ruimte en structuur.

Denken en doen

 • Moelijke tijden vergen combinatie van denken en doen
 • Agile aanpak met korte sessies over strategie of tactiek, direct uitvoeren en monitoren, bijstellen.
 • Zo kan "tijdens de verbouwing de winkel openblijven"

Hoofd en hart

 • Management, strategie, regie, analyse vergen denkkracht, gebruik van het hoofd.
 • Idealen, verlangens en dromen gaan over gevoel, het hart. De missie
 • Des te duidelijker de droom, des te doelgerichter de strategie, des te groter de kans op succes

Ruimte en structuur

Het vormgeven van een organisatie is altijd een spagaat tussen ruimte en structuur.
Te veel ruimte leidt niet tot resultaat, teveel structuur slaat alles dicht.
Leiding gaat over het "wat", de professionals geven vorm aan het "hoe"

Thema's

Naast onze uitgebreidere strategische trajecten, bieden we ook hulp bij specifieke, afgebakende organisatieonderwerpen.

 

Na de fusie

Strategie, financiën, technologische, sociale en juridische aspecten bepalen de vormgeving van de nieuwe gefuseerde organisatie. Daar ondersteunt CT Organisatie bij, in samenwerking met diverse specialisten.
Maar na de handtekeningen en de fysieke samenvoeging vindt de feitelijke fusie pas plaats.
Hoeveel cultuuronderzoek u vooraf ook laat plegen en hoeveel voornemens u ook hebt geformuleerd om te sturen op cultuuraspecten, de nieuwe realiteit zal weerbarstig zijn. Ingesleten patronen en stijlen maken niet zomaar plaats voor nieuwe. En dan hebben we het nog niet over de volstrekt andere stijl van uw collega-bestuurders...De concurrentie met de andere fusiepartij speelt ook vaak op. De enige manier om hier redelijk snel uit te komen is naar onze mening de focus op de nieuwe missie en de medewerkers daarmee samen aan het werk laten gaan. Dat kan in projecten, dat kan speels. het belangrijkste is dat medewerkers van beide partijen elkaar hierin ontmoeten.

 

Startersbegeleiding

Een idee voor een bedrijf, hulp bij het starten? Op zoek naar een stageplek? Een flexibele werkplek?  We helpen jonge, creatieve starters op weg. Meld je via het contactformulier, of bel.

 

 

 

 

Organisatieontwerp

Het goed ontwerpen van uw organisatie is van belang voor een goede rolinvulling door de organisatiedeelnemers en voor een goede verdeling van verantoordelijkheden. Met als hoofddoel: uw doelen realiseren en uwstakeholders tevreden stellen. De inrichting van uw organisatie is onderdeel van uw strategie en moet direct aansluiten op uw missie en hoofddoelen. Specialistatie,  vebreding, samenwerking, agile werken kunnen allemaal hun plek vinden in het organisatieontwerp. Organiseren is de taken verdelen en deze vervolgens weer coördineren, zoals Mintzberg al definieerde, en zo eenvoudig is het. Houdt uw organisatie eenvoudig en inzichtelijk.

 

 

 

Cultuur

Cultuur moet je doen. Voorbeeldgedrag laten zien en cultuur concreet maken in alles.
Hoe gaat u in uw organisatie met elkaar om? Wat is goed gedrag en wat is "not done"?  De organisatiecultuur wordt met name gevormd door de gezamenlijke missie, de geschiedenis, waarden en door rituelen, verhalen en symbolen. Maar zeker ook door de topleiding! Elke organisatie lijkt na 5 jaar op haar hoogste baas.Als u de cultuur wilt beinvloeden, begint dat bij u.
Is cultuurverandering moeilijk? Absoluut niet. Maar u moet  precies weten hoe uw cultuur eruit moet gaan zien en bereid zijn hierin behoorlijk stevig te sturen.

CT scan

In een bijeenkomst van een of twee dagen bepaalt uw met uw collega’s van MT. bestuur of directieteam  de missie/visie, doelen en strategie van de organisatie. Voorafgaand daaraan interviewt onze begeleider de deelnemers. Na afloop van de bijeenkomst werkt onze adviseur de actiepunten uit en presenteert deze aan u. Zo heeft u in 2 dagen weer een heldere koers en de prioriteiten voor het komende jaar op een rij.

 

Planning en control

 • Helder en eenvoudig.
 • Op financien en inhoud
 • Verbinding organisatiedoelen en persoonlijke doelen

Voor een goed functionerend P&C-proces is het van belang aan de bovenstaande punten te voldoen. Dat betekent ook dat de strategie goed gecommuniceerd is en in meetbare termen vertaald is; dat de strategie is vertaald in meet- en monitorbare plannen voor de korte, middellange en lange termijn en tenslotte dat de budgetten bekend en taakstellend zijn.

 

Interim-management

Organisatieontwikkelaars, ook als interim-manager

 • Algemeen management en verandermanagement
 • Project- en programmamanagement

We leiden vanuit de missie en doelen van uw organisatie, we verankeren deze in de processen. We doen dat met name door de leiding weer te laten leiden en de medewerkers te faciliteren en te versterken. We wegen de aard van de problematiek, de doelstellingen en wat de situatie eist tegen elkaar af.
Integriteit, helderheid, zorgvuldigheid en grondigheid zijn daarbij voor ons richtinggevende begrippen. We vertrekken, wannneer de veranderingen zijn ingebed in de organisatie.

Mediation

WIN-WIN

Mediation geeft u de mogelijkheid samen met de andere partij tot een oplossing te komen over een geschil. Onder begeleiding van de mediator komt u weer in gesprek met elkaar. U kunt uw standpunt vertellen en dat van de ander horen. De zorgen en wensen worden zorgvudig met elkaar afgestemd, zodat u samen naar een oplossing kunt toewerken.
Mediation bespaart tijd,geld en energie. Mediation werkt meestal sneller en is voordeliger dan naar de rechter gaan. En mediation geeft blijvende oplossingen, zodat u ook weer verder kunt met elkaar.

Een mediator is onpartijdig en geeft geen oordeel. In een mediation komt ieders mening aan bod. Mediation is een win-win-situatie voor beide partijen, in plaats van dat de ene partij wint en de andere partij verliest.

Coletta Teuben is MfN registermediator. In Nederland is er één onafhankelijk en erkend non-profit kwaliteitsregister voor mediators: het MfN-register. Het register is erkend door de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. MfN-registermediators handelen in conflictsituaties met beheersing en borging van een zeer hoge kwaliteitsstandaard.

Over CT

Lees meer over Coletta Teuben en CT Organisatie, de opdrachtgevers, en het kantoor - incidenteel te huur!

Coletta Teuben

Meer weten over CT Organisatie en Coletta Teuben? Lees hier verder

 

Opdrachtgevers

Sinds 2006 heeft CT Organisatie vele mooie opdrachten kunnen realiseren voor profit, non-profit en overheden.

De meeste opdrachten betreffen organisaties die uit koers waren, wilden fuseren of net gefuseerd waren.

Een volledige opdrachtenlijst is opvraagbaar.

Mag ik jullie vergaderruimte af en toe huren? Natuurlijk!

Onze heerlijke vergaderruimte  de "Keuken van Pieter" is af en toe te huur. Heel geschikt voor vergaderingen en workshops. Indien gewenst kunt u de andere ruimtes (Het Kabinet en De Achterkamer) erbij huren. Lees hier verder

Contact

Velden met een * zijn verplicht.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

adres

CT Organisatie
Postbus 13
3600 AA Maarssen

Pieter de Hooghstraat 2
3601 EJ Maarssen

telefoon

Telefoon 0346 590500 Mobiel 0653 257469